JOBexpo, de link tussen bedrijf en technisch talentJOBexpo, de link tussen bedrijf en technisch talent JOBexpo - dé link tussen bedrijf en technisch talent

Concept

VDAB, VOKA, de deelnemende technische scholen en de bedrijven die reeds aan eerdere edities van JOBexpo hebben deelgenomen zijn het erover eens dat dit initiatief een toonbeeld is van hoe het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven kan worden gestimuleerd.
Waarom deelnemen?

Waarom nog langer twijfelen? Maak deel uit van dit unieke project!

3
2

6
5
4
JOBexpo is DE gelegenheid bij uitstek om uw school in de kijker te zetten als de beste school vol technische talenten binnen uw regio.
Uw school versterkt het eigen netwerk met bedrijven die voor stageplaatsen, gastcolleges en eindwerken interessant kunnen zijn.
U geeft uw leerlingen de kans hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en ze klaar te stomen voor sollicitatiegesprekken.
U draagt bij tot de heropwaardering van het technisch onderwijs.
Door uw deelname aan JOBexpo creëert u extra naambekendheid van uw school in uw eigen regio.
Wij organiseren deze beurs kosteloos voor de school.
JOBexpo vormt de schakel tussen uw school en de arbeidsmarkt! Door een succesvolle samenwerking tussen VDAB, VOKA en HR-kantoor Auxilios, komen bedrijven met uw technische ‘young potentials’ in contact. Via dit uniek project levert uw school een maatschappelijke bedrage aan de opwaardering van het technisch onderwijs.

Voorafgaand aan de beurs worden de leerlingen door middel van een sollicitatietraining, gegeven door een HR-consultant van Auxilios, klaargestoomd om hun competenties aan de bedrijven te presenteren.
Deze training gaat door op school. Het doel is om de zesde- en zevendejaarsleerlingen op een interactieve en originele wijze kennis te laten maken met de do's & dont's van een sollicitatiegesprek. Ook wordt tijdens deze training belang gehecht aan de noodzakelijke voorbereiding voor het sollicitatiegesprek. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van waarheidsgetrouwe voorbeelden. Tenslotte geven we een aantal tips mee die handig kunnen zijn bij het solliciteren.

De effectieve sollicitatiebeurs wordt een tweetal weken later georganiseerd. In samenspraak met uw school worden bedrijven gecontacteerd met de vraag deel te nemen aan de beurs. De leerlingen krijgen een aantal bedrijven aangeduid waarbij ze moeten solliciteren. Onmiddellijk na deze sollicitaties krijgen de leerlingen de nodige feedback die voor hen van onschatbare waarde is. Deze namiddagsessie heeft louter een pedagogische bedoeling: leerlingen bewust maken van, en bijsturen waar nodig.

Na afloop van de sollicitatiebeurs kunnen de leerlingen die dit wensen opnieuw bij een bedrijf langs gaan om zo verder te solliciteren voor een vaste job, vakantiejob of stageplaats. Ook kunnen er reeds contacten gelegd worden in het kader van toekomstige eindwerken.
1
Contacteer ons voor meer informatie omtrent het organiseren van JOBexpo in uw school.
Enkel de theoretische sollicitatietraining?

Dat kan! Naast het volledige project, bieden wij ook de mogelijkheid aan om enkel de theoretische sollicitatietraining, gegeven door hr-experts, te laten doorgaan.
Home - Q&A - Privacy  - Contact
SCHOLEN
JOBexpo maakt deel uit van Auxilios, uw externe personeelsdienst!
Copyright 2018 Auxilios bvba -  All Rights reserved  -  info@auxilios.be
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - Roeselare - 051 22 06 58